Elk jaar rond oktober organiseert de Zuidhovendagcommissie de zogenaamde Zuidhovendag. Een zaterdag waarop ontmoeting en gezelligheid centraal staat en waarop geld wordt ingezameld voor een goed doel.