Wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan maken ze de overstap van zondagsschool naar de catechisatie. De doelstelling van de catechese is jongeren te leiden tot het discipelschap van de Here Jezus overeenkomstig Jezus’ opdracht aan zijn discipelen (Matt. 28:19a). Het doel van catechese is door middel van geloofsonderwijs hen te brengen tot het doen van de ‘openbare belijdenis van het geloof’.

De gewone catechisatie wordt op woensdagavond gehouden. Om 19.oouur voor de 12/13-jarigen en om 20.00uur voor de jongeren vanaf 14 jaar. Allen die nadenken over het afleggen van openbare geloofsbelijdenis zijn welkom op de belijdeniscatechese.

Contactpersoon: Mark Goudriaan