In 2009 vertrokken Daniël en Jeannet van Saane met hun kinderen Iris en Sven naar Gambia om daar te gaan werken voor de stichting Wereldwijde Evangelisatie voor Christus (WEC). In de zomer van 2014 keerden ze terug naar Nederland, maar bleef het verlangen om ook hier God te dienen in Zijn opdracht in het maken van discipelen. In hun zoektocht ontmoetten ze Theo en Rieneke Visser, die hen vertelden over hun kerkplanting activiteiten onder de naam: LEEF! Na een tijd van gesprekken, bezinning en gebed, hebben Daniël en Jeannet besloten zich voor LEEF! te gaan inzetten in Rotterdam. Om dit werk goed te kunnen doen zijn ze ook als gezin naar Rotterdam verhuisd.

LEEF! is in 2013 opgericht door Theo Visser. Hij houdt zich – als directeur van ICP Churchplants – al jarenlang bezig met kerkplanting. LEEF! wil een kerkvorm zijn in de stadscontext van vandaag. Dat gebeurt door zowel te werken vanuit kleine groepen en community’s, als via zondagse samenkomsten die goed doordacht zijn voor zoekers.De zondagse meetings zijn eigentijds, prikkelend, open en dynamisch vormgegeven. Hier ontmoeten een verscheidenheid aan mensen elkaar en ontstaat een nieuw netwerk. LEEF! wil waar mogelijk bruggen slaan. Daarnaast zijn er op verschillende plekken Community’s, kleine groepen gericht op een speciale doelgroep of wijk. Dit kan variëren van het Oude Noorden, tot een community voor kunstenaars, studenten of Koerden. De zondagse meeting wordt gezien als het vlaggenschip van waaruit de sloepen (community’s) worden uitgezet. Op deze manier bouwen we samen met elkaar aan een ‘vloot’ waar mensen aan God en elkaar verbonden leven, bloeien en een verschil maken!

Omdat de doelstellingen van LEEF! aansluiten bij de visie van WEC Nederland, werken Daniël en Jeannet als “Weccers” bij LEEF! Rotterdam. Na een aantal gesprekken tussen LEEF!, WEC en de Zuidhovenkerk is er een samenwerkingsverklaring opgezet. In september 2015 zijn Daniël en Jeannet dan ook door de gemeente van de Zuidhovenkerk uitgezonden als missionaire diaconale werkers. Net als in Gambia en als iedereen bij WEC, leven ze ook nu op basis van giften.

Om te zorgen dat Daniël en Jeannet zich kunnen richten op hun werk bij LEEF! is er ook nu een thuisfrontcommissie die hen ondersteunt en zorgt voor middelen voor hun levensonderhoud Namens de Zuidhovengemeente hebben Geert-Jan Poker en Trudy Verheij zitting in de thuisfrontcommissie. Als u het werk van de familie Van Saane in Rotterdam wilt steunen, kan dat door mee te leven en mee te bidden. U kunt u opgeven voor de maandelijkse gebedsbrieven via de thuisfrontcommissie.

Zoals aangegeven ontvangen Daniël en Jeannet voor hun werk geen salaris en zijn geheel afhankelijk van giften. Uw bijdragen worden gebruikt voor hun levensonderhoud en de projecten waarin zij werken. U kunt een machtigingskaart bij de TFC vragen of rechtstreeks overmaken naar IBAN NL 98 ABNA 0426839536 Ten name van: WEC-Nederland te Emmeloord onder vermelding van: Familie Van Saane.

Contactgegevens:

TFC van Saane
Bram-Peter Abrahamse
Scholeksterstraat 80
4332 CC Middelburg
0118 78 51 24
fam@fam-abrahamse.nl

Daniël en Jeannet van Saane
Wolphaertsbocht 100c
3082 AT Rotterdam
06 19 56 03 62
dvsaane@gmail.com