De vrouwenvereniging ‘Rondom het Woord’ vergadert om de week op de dinsdagavond. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar en om 20.00 uur opent de presidente de vergadering. Er wordt op zo’n avond een bijbelstudie behandeld uit het blad CGK Vrouw (een uitgave van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland). De openingsavond en sluitingsavond van het verenigingsseizoen zien er meestal anders uit: gezellig eten met elkaar, een creatieve bijdrage of een spel.

Onze vereniging telt 3o leden, waarvan er gemideld 20 aanwezig zijn op een vergaderavond. Als u interesse hebt om eens een avond mee te maken dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie: Ritha Vogel (secretaris)

Presidentes: Marjon Holster en Ellen Brugmans