Onze gemeente is gezegend met veel kinderen. Ook zij kunnen in moeilijke situaties terechtkomen en het is van belang dat er naar hen wordt omgezien en dat zij serieus genomen worden.

Het kinderpastoraat wil hier onder andere zorg voor dragen, door oog te hebben voor hen en beschikbaar voor hen te zijn. Het kinderpastoraat bidt voor de kinderen in de gemeente en wil in gesprek gaan met de kinderen en/of ouders als dit nodig is.

 

Elza Hogendoorn en Leanne Putters zijn de kinderpastores, Gera Wittekoek zorgt voor de coördinatie en Wilfred Blankenstijn is betrokken als jeugdouderling.

Mailadres: kinderpastoraat@zuidhovenkerk.nl