‘Wij’ zijn de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dordrecht. Deze gemeente telt circa 800 leden, verdeeld over alle leeftijden.

Wat doen wij op zondag?
Er zijn elke zondag twee kerkdiensten. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat Gods boodschap nog steeds buitengewoon actueel is. Elke zondag staat deze boodschap in de kerkdiensten centraal. In deze kerkdiensten vindt de ontmoeting plaats met God en met elkaar als gemeente.

Niet alleen kerkdiensten
Jong en oud ontmoeten elkaar ook door de week op verschillende kringen en clubs. Met elkaar bestuderen we de Bijbel en praten we over vragen waarmee christenen in deze tijd worden geconfronteerd. Deze ontmoetingen ondersteunen het geloof en versterken de onderlinge band, waardoor we samen leren om meer en meer een gemeente te zijn zoals Jezus die bedoeld heeft. Dat is een gemeente waar liefde is voor God en voor elkaar. Een gemeente die niet afgesloten wil zijn, maar midden in de wereld wil staan en iets wil betekenen voor die wereld.