Vanuit de vaste overtuiging dat gebed de sleutel is om Gods wil voor de gemeente te vinden en te voorkomen dat we vooral afgaan op eigen ideeën en tradities (die in onze gemeente zo kleurrijk aanwezig zijn), organiseert en ontplooit de werkgroep Gebedscoördinatie allerlei activiteiten binnen de Zuidhovenkerk rondom het gebed.

Eens per maand organiseert de gebedscoördinatiegroep een bidstond, om met elkaar voor de gemeente te danken en te bidden, voor predikant, kerkenraad, broeders en zusters, specifieke noden en ontwikkelingen binnen de gemeente.

Daarnaast worden er periodiek sprekers uitgenodigd om op themabijeenkomsten te spreken over gebed en een stukje onderwijs te geven. Doel is mensen bewust te houden van het belang van gebed, aanmoedigen tot een actieve deelname (bij bijeenkomsten of gewoon thuis) en streven naar groei in het persoonlijk gebedsleven.

Tenslotte onderhoudt de gebedscoördinatiegroep contact met de verschillende gebedsgroepen binnen de Zuidhovenkerk en adviseert mensen die een groep willen beginnen of aan een groep willen deelnemen.

 

Om voor specifieke zaken te kunnen bidden, nodigen we mensen uit om punten voor voorbede onder onze aandacht te brengen, door ons te mailen of te bellen. Natuurlijk doen we er alles aan om de vertrouwelijke aard van uw persoonlijke omstandigheden te beschermen.

De werkgroep bestaat op dit moment uit: Heleen Poker, Hans Bax, Nellie Boshoven, Jan Coenraats, Andrea Pichel en Joke van der Zwan