In samenwerking met leden van de kerk van Dordrecht-Centrum worden maandelijks aan zieken en eenzamen uit beide kerken bezoeken gebracht.

Bankrek. NL54 RABO 0307 51 5370 tnv N. van Werd-vd Meijden

Contactpersoon: Lennie Bodewitz