Het jeugdpastoraat richt zich op tieners en jongeren van de gemeente in de leeftijd 12 t/m 25 jaar. Het doel van het jeugdpastoraat is de jongeren te leiden tot en te houden bij de Here, en wel vanuit een bijbels perspectief en met het verlangen dat onze jongeren opgroeien tot zelfstandige volwassenen, die God leren kennen, Hem liefhebben en Hem dienen. Opdat de jongeren als volgelingen van Jezus Christus, als christenen, hun gaven en talenten in kunnen zetten in de kerk en in de maatschappij.

Contactpersoon: Andrea Pichel