De Commissie Evangelisatie en Missionaire gemeente (CEMG) bezint zich op het thema “open gemeente zijn” en probeert hieraan samen met de gemeente gestalte te geven. Dit houdt in dat we rand- en buitenkerkelijken willen bereiken met de boodschap van het evangelie. Als gemeente staan we open voor nieuwkomers en begeleiden we hen bij het ingroeien in onze gemeente. De CEMG stimuleert evangelisatieactiviteiten van gemeenteleden, adviseert hen hierover en biedt toerusting op maat. De CEMG helpt verschillende teams, zoals de Alpha cursus, Groeigroepen en Praiseband. In de wijk Krispijn zijn we als kerk betrokken bij Kerk Voor Krispijn. Een missionair project in samenwerking met de Hervormde wijkgemeente Krispijn. Door een buurtlunch met plaats voor het Woord en gebed willen we mensen in de wijk dienstbaar zijn om zo iets te laten zien en horen van de liefde van Christus. Daarnaast vallen alphacursus, groeigroepen, gebeds- en inspiratie avonden onder dit project. Ook vindt er samenwerking plaats met de Kandelaarkerk in het toerusten van de beide gemeentes.

Contactpersoon: Jan-Kees Obbink
Mailadres: jobbink@chello.nl