Ons kerkblad ‘ Rondom Zuidhoven’ verschijnt 11x per jaar op de tweede vrijdag van de maand. Kopij inleveren op de donderdag vóór de eerste vrijdag van de maand via kerkblad@zuidhovenkerk.nl (eindredactie: dhr. C.J. Slager en dhr. J. Doolaard).

Advertenties en aanvragen van abonnementen via administratie@zuidhovenkerk.nl (administrateur: Elly Boshoven). Abonnementsprijs 22,50 per jaar. Bankrekening NL96 INGB 0001 3217 60 tnv Kerkblad Rondom Zuidhoven te Dordrecht

Mededelingenblad

Het zondagse mededelingenblad met de orde van dienst wordt verzorgd door de scriba en de predikant. Mededelingen dienen uiterlijk donderdagavond 20.00uur te worden doorgegeven per e-mail: mededelingenblad@zuidhovenkerk.nl.