Het jeugdberaad richt zich op het hele kinder- en jeugdwerk tot 25 jaar. Het jeugdberaad stemt alle onderdelen van dit werk op elkaar af en houdt zicht op de vacatures die er in het jeugdwerk ontstaan en helpt bij de invulling hiervan. Daarnaast houdt het jeugdberaad zich bezig met bezinning en beleid met betrekking tot het jeugdwerk en zorgt het voor toerusting aan de jeugdwerkers van de gemeente.
Gedurende het seizoen heeft het jeugdberaad regelmatig contact met alle onderdelen van het jeugdwerk. De voorbereiding van de diverse kerkdiensten gericht op kinderen en jeugd wordt aangestuurd door de coördinator kinder- en jeugddiensten.

Contactpersoon: jeugdouderling