Het gelegenheidskoor Testify verleent zijn medewerking aan speciale kerkdiensten in de Zuidhovenkerk. Het doel van het koor is samen op een ontspannen en gezellige manier liederen te zingen tot eer van God. De muzale leiding is in handen van Gera Wittekoek (dirigent) en Peter Dubbeld (pianist). Zij worden geholpen door een combo dat het koor begeleidt. De bedoeling is dat het koor bij speciale diensten optreedt. Voor het optreden komt het koor een aantal keren bij elkaar om liederen te oefenen. De uitnodiging om mee te doen in het koor zal een paar weken voor ieder optreden in het mededelingenblad staan. In deze aankondiging staat wanneer er een optreden is en wanneer er geoefend wordt. Iedereen die meezingt betaalt voor ieder project 5 euro contributie. Iedereen vanaf 15 jaar of ouder is van harte welkom!